Εκτύπωσέ το Σελίδα

Σχετικά

Ο ιστότοπος του σχολείου μας φιλοδοξεί να αποτελέσει  ένα διαδικτυακό τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές μας, τους γονείς και κηδεμόνες τους, την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

 

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί με το ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό WordPress και φιλοξενείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Η δημιουργία του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016.

 

Υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι  ο διευθυντής και  οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Υπεύθυνη για τη σχεδίαση  του ιστότοπου είναι η κ. Νασιάρα Ευθυμία ΠΕ86.

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση του ιστότοπου είναι ο κ. Ματραπάζης Δημήτριος ΠΕ03 και η κ. Νασιάρα Ευθυμία ΠΕ86.

Τη στήλη «Ίσως σ’ ενδιαφέρει»  επιμελείται η κ. Μπούρα Ζαχαρούλα ΠΕ03.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://4gym-laris.lar.sch.gr/?page_id=1397