↑ Επιστροφή σε ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Εκτύπωσέ το Σελίδα

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Ιδρύθηκε  ως  εξατάξιο  Γυμνάσιο  Θηλέων  Λάρισας το έτος  1934  (ΦΕΚ 223/17-7-1934).  Αυτό  προήλθε  από  το  μοναδικό  τότε  ΜΙΚΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ.

Με  τη  μεταρρύθμιση  του  έτους  1964  χωρίσθηκε  σε  τριετές  Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ  και  σε  τριετές  Α’  ΛΥΚΕΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ.

Το  έτος  1968  έγινε  και  πάλι  ενιαίο  εξαετές  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ.

Με  το  νόμο  309/1976  (ΦΕΚ 100/Α/30-4-1976)  χωρίσθηκε  και  πάλι  σε  τριετές  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ  και  σε  τριετές  Α΄  ΛΥΚΕΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ.

Το  έτος  1979  με  τις  Δ/28515/27-7-1979,  Δ/28518/28-7-1979  Δ/γές  του  ΥΠΕΠΘ και  1288/11-8-1979  Ι Α.Ε.Π.  και  2109/14-8-1979  Α΄ Γ.Ε.Μ.Ε.  Λάρισας  μετονομάσθηκαν  το  μεν  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  σε  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ  (ΜΙΚΤΟ),  το  δε  Α΄ ΛΥΚΕΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΛΑΡΙΣΑΣ  σε  4ο  ΛΥΚΕΙΟ  ΛΑΡΙΣΑΣ  (ΜΙΚΤΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ).

Από  τότε  μέχρι  σήμερα  λειτουργεί  με  αυτή  την  ονομασία.

 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

 

Το  σημερινό  διδακτήριο  του  4ου  Γυμνάσιου  Λάρισας  κτίσθηκε  σε  τρεις  διαφορετικές  χρονολογίες  ως  εξής

  1. Διώροφο  ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ  12  αιθουσών,  συνολικής  επιφάνειας  1189,65 m2

Κτίσθηκε  το  έτος  1963  και  είναι  δωρεά  του  Ανδρέα  και  της  Άννας  Κουτσίνα,  (ΚΟΥΤΣΙΝΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ). Διαστάσεις  αιθουσών  8 Χ 6 Χ 3,50 m.

  1. Διώροφο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9  αιθουσών,  συνολικής  επιφάνειας  947,94 m2

Κτίσθηκε  το  έτος  1974  από  το  Κράτος.  Διαστάσεις  αιθουσών : 8 X6 X 3.50 m.

  1. Διώροφο ΚΤΙΡΙΟ -ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ  ΠΤΕΡΥΓΑ  μεταξύ  των  δύο  προηγουμένων συνολικής  επιφάνειας  484 m2

Kτίσθηκε  το  1993-1994  από  το  Κράτος.  Είχε  γραφεία  Διευθυντή,  Υποδιευθυντών,  Γραμματείας,  Επιστάτη  και  κυλικείο.  Επίσης,  αίθουσα  Χημείας  και  παρασκευαστήριο  παραπλεύρως.

Το  κτίριο  αυτό  συνέδεσε  τα  δύο  προηγούμενα  και  έτσι  απετέλεσαν  τα  τρία  αυτά,  το  ενιαίο σήμερα  διδακτήριο  του  4ου  Γυμνάσιου  Λάρισας,  συνολικής  επιφάνειας  2621,59 m2

       4. Κλειστό  Γυμναστήριο  επιφάνειας  569,50 m2

Η  κατασκευή  του  έγινε  την  χρονική  περίοδο  1993-1996.

  1. Το οικόπεδο  στο  οποίο  είναι  κτισμένα  τα  ανωτέρω  διδακτήρια  αρχικά  είχε  επιφάνεια  περίπου  9000 m2  Από  αυτό  παραχωρήθηκαν  1200-1300 m2 περίπου  στο  2ο  Δημ.  Σχολείο  Λάρισας  για  επέκταση   του  οικοπέδου  του,  στο  οποίο  κτίσθηκε  το  διδακτήριό  του.

Στο  ίδιο  οικόπεδο  κτίσθηκε  και  το  διδακτήριο  του  4ου  Λυκείου  Λάρισας.

 

Ιστορία σχολείου – Άρθρο του Θωμά Κυριάκου

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://4gym-laris.lar.sch.gr/?page_id=34