«

»

Μαρ 31 2020

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Χημεία Γ’ γυμνασίου-Κεφάλαιο 1ο

Επαναληπτικές ερωτήσεις 1ου Κεφαλαίου   

1) Τι είναι οξύ και τι βάση σύμφωνα με τον Arrhenius   

 2) Ποιες ιδιότητες έχουν τα οξέα     

3) Ποιες ιδιότητες έχουν οι βάσεις   

4) Τι είναι το ΡΗ και τι τιμές παίρνει   

5) Διάλυμα με ΡΗ=1 ή  ΡΗ=5 είναι πιο όξινο?  Διάλυμα με ΡΗ=8 ή ΡΗ=12 Είναι πιο βασικό? 

6) Τι συμβαίνει στο ΡΗ όταν αραιώνω με νερό το οξύ η τη βάση   

7) Τι είναι οι δείκτες 

8) Ποια τα χρώματα των 3 δεικτών που μάθαμε με τα όξινα,βασικά,ουδέτερα διαλύματα 

9) Τι ονομάζεται εξουδετέρωση και κάποια παραδείγματα 

10) Τι είναι τα άλατα 

11) Ιοντικες εξισώσεις των: HCL , CH3COOH, NaOH, NH4OH,H2O     

12) Ποιες σχέσεις μεταξύ Η+ και ΟΗ_  ισχύουν σε κάθε τύπο διαλύματος         

 

Καλή επανάληψη!! 

Κων/να Γάτσιου

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://4gym-laris.lar.sch.gr/?p=2748