«

»

Απρ 06 2020

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Βιολογία Γ’ γυμνασίου – 5ο κεφάλαιο

Επαναληπτικές ερωτήσεις 5ου κεφαλαίου

1) Τι είναι ο καρυότυπος κυττάρου? Πόσα χρωμοσώματα έχει ο καρυότυπος του ανθρώπου?     

2) Ποια χρωμοσώματα ονομάζουμε ομόλογα και ποια φυλετικά? 

3) Από ποιες χημικές ουσίες αποτελούνται τα χρωμοσώματα? 

4) Τι ισχύει για τη συμπληρωματικότητα των βάσεων του DNA?   

5) Ποιες είναι οι διαφορές DNA_ RNA ?   

 6) Που, πότε συμβαίνουν και ποιο το αποτέλεσμα των λειτουργιών α) αντιγραφή DNA β) μεταγραφή DNA γ) μετάφραση του mRNA  

7) Τι είναι το γονίδιο? 

8) Τι περιγράφει το Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας? 

9) Τι ονομάζεται ομόζυγο και τι ετερόζυγο άτομο για κάποια κληρονομική ιδιότητα? 

10) Ποιο ονομάζεται επικρατες  και ποιο υπολειπόμενο αλληλόμορφο?

11) Τι είναι οι αδελφές χρωματίδες και τι το κεντρομερίδιο? 

12) Ποιες είναι οι διαφορές της μίτωσης και μείωσης? 

 

Καλή επανάληψη!!!

Η καθηγήτριά σας Κων/να Γάτσιου 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://4gym-laris.lar.sch.gr/?p=2948